Özellikle plesk panelde saat sorunu otomatik olmayabiliyor ve elle ayarlasanız bile reset attığınızda tekrar aynı şeye dönüyordur. Bunu ssh ile NTP protokolü üzerinden güncelleyebilir ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz :

 

CENTOS 6 :

cp /etc/localtime /root/old.timezone
rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

CENTOS 7 :

Aşağıdaki komutları sırayla uygulayarak NTP üzerinden senkronizasyonu sağlayan tüm işlemleri uygulayabilirsiniz:

timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
yum install ntp -y
systemctl start ntpd
systemctl enable ntpd
ntpdate -q  0.tr.pool.ntp.org  1.tr.pool.ntp.org
timedatectl set-ntp true
date